zondag 26 april 2015

Het technische analyse misverstand

Het technische analyse misverstand

Veel "echte beleggers" mogen graag afgeven op Technische analyse. Technische analyse zien ze als een hoeveelheid vreemde lijntjes waar verder geen enkele waarde aan ontleend mag worden. Dat er mensen heel goed hun brood mee weten te verdienen is iets waar men liever niet bij stil staat want dat ontkracht het negatieve beeld teveel.

Immers, een echte belegger kijkt naar jaarverslagen, naar winstverwachtingen, naar de economie, naar de cashflow en de EBITDA, naar het management, naar de concurrentie en dergelijke. Kortom, hij is met de echt serieuze dingen die bij goed beleggen horen, bezig.

De technisch analist vindt dat allemaal prima. Iedereen die dat soort dingen wil doen moet dat vooral doen. Het is een onschuldige bezigheid die verder niemand enig kwaad doet.

De echte belegger komt dan altijd met het verhaal dat je de toekomst van een bedrijf (en dus de aandelenkoers) nooit kunt voorspellen op basis van het verleden. En daar heeft hij beslist een punt. Dat kan inderdaad ook niet. Iedere technische analist zal dat zondermeer beamen, want dat is het doel van technische analyse ook helemaal niet.

De beurs en daarmee ook individuele aandelen, wordt bewogen door sentiment en emotie. Hebzucht en angst zijn de voornaamste emoties. Waardoor die emoties ontstaan vindt de technisch analist totaal oninteressant, zolang hij die emoties maar zichtbaar kan maken.

Want zichtbare emoties betekenen geld verdienen. Zo simpel is dat. En dat heeft helemaal niets te maken met het voorspellen van de toekomst van een bedrijf. Het heeft ook helemaal niets te maken met het verleden van een bedrijf. Sterker nog, het heeft zelfs niets te maken met de huidige situatie van het bedrijf of van de gehele beurs.

Het gaat erom wat voor emotie de meerderheid (de sturende kracht) van de beleggers op dat moment heeft. Dat is interessant. De rest is bijzaak. Wil iedereen aandeel XYZ? Dan nemen we een positie gericht op een tijdelijke stijging van XYZ.

Dus als u een "echte belegger" bent die absoluut niet gelooft in technische analyse, besef dan dat de technische analist niet bezig is om het bedrijf dat u zo nauwgezet bestudeert in de gaten te houden, maar dat hij de manier waarop men daarop reageert graag in kaart brengt.

De technisch analist verdient geen geld aan aandelen of een bedrijf. Hij verdient aan het gedrag van andere beleggers dat hij zichtbaar maakt. Misschien dus wel aan u.