zondag 19 april 2015

audit committee

audit committeeOnder het begrip Audit committee verstaan we een commissie binnen een bedrijf die controleert of de financiële administratie volgens de gangbare normen en regels wordt gevoerd.