woensdag 6 mei 2015

eigen vermogen per aandeel

eigen vermogen per aandeelHet eigen vermogen per aandeel is de waarde die gevonden wordt door het totale uitstaande aandelenkapitaal (gewone aandelen, preferente aandelen en prioriteitsaandelen) plus de vrije reserves te delen door het aantal uitstaande aandelen.

Vergelijking van het eigen vermogen per aandeel met de beurskoers leert of er sprake is van relatieve onderwaardering of overwaardering.

En als dat al het geval is zegt het nog niet veel. Want dit soort over- en onderwaarderingen kan een zeer hardnekkig leven leiden. Kennelijk spelen er voor beleggers andere, veel meer zwaarwegende factoren een rol bij het selecteren van een aandeel dan het eigen vermogen per aandeel.