dinsdag 5 mei 2015

Oprichtersaandeel

OprichtersaandeelEen oprichtersaandeel of oprichtersbewijs is een speciaal aandeel, met vaak extra rechten, waar uitsluitend de oprichters van een vennootschap houder van zijn. Een voorbeeld is een hogere dividenduitkering dan bij de normale aandelen.

Soms zijn oprichtersaandelen ook aandelen die worden verstrekt voor bewezen diensten bij de oprichting van een vennootschap.

Het oprichtersaandeel heeft geen nominale waarde. Het fungeert in het algemeen ook niet als normaal aandeel qua rechten. Het oprichtersaandeel is maatwerk en zal in het algemeen uitgebreider beschreven staan in de statuten van de vennootschap die ze heeft uitgegeven.

Vertalingen Oprichtersaandeel

Engels: Founder's share