vrijdag 15 mei 2015

autonome winstgroei

autonome winstgroeiOnder autonome winstgroei verstaan we de winstgroei die wordt bereikt door verbetering van efficiency, door de vermindering van de kosten en dergelijke.

 Deze autonome winstgroei komt niet voort uit nieuwe producten en/of nieuwe klanten.