maandag 11 mei 2015

degressieve afschrijving

degressieve afschrijvingEen degressieve afschrijving is een methode van afschrijven waarbij het bedrag dat wordt afgeschreven steeds lager wordt.

In de praktijk komt dit voor wanneer een bedrijf bijvoorbeeld elk jaar een bepaald vast percentage van de boekwaarde van bijvoorbeeld een machine afschrijft.

Door de afschrijving daalt de boekwaarde elk jaar en door het vaste percentage dus ook het geldbedrag dat het jaar daarop wordt afgeschreven.

Vertalingen degressieve afschrijving

Engels: declining balance depreciation