zaterdag 16 mei 2015

geografische arbeidsverdeling

geografische arbeidsverdelingDe geografische arbeidsverdeling is de een verzamelnaam van de regionale en in internationale arbeidsverdeling. De omgeving dwingt soms het produceren van bepaalde producten af en maakt de productie van andere gewoon onmogelijk.

Zo zien we de ontwikkeling van wijnbouw in zonnige streken en vindern we uiteraard de visserij in de locaties aan de kust.

Nederland ligt gunstig ten opzichte van de rivierendelta die snelle verbindingen binnenscheepvaart Europa in geeft.

Daardoor ligt Nederland heel geschikt om zich te ontwikkelen in de richting van een distributieland of een handelsland.