maandag 15 juni 2015

Eigendomsakte

Eigendomsakte


Onder de eigendomsakte verstaan we een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte.

De eigendomsakte wordt door de notaris verstrekt aan de nieuwe eigenaar na de eigendomsoverdracht.