maandag 10 augustus 2015

derogatie akte

derogatie akte


Onder een derogatie akte die ook wel vennootschapsverklaring wordt genoemd verstaan we een akte waarin de vennoten van een vennootschap onder firma (vof) ofwel de beherende vennoten van een commanditaire vennootschap verklaren, dat zij elkaar over en weer onbeperkt machtigen tegenover de bank en dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen van deze vennootschap, die een ieder van hen voor zich tegenover de bank kan aangaan.

Vertalingen van derogatie akte

Engels: derogation deed