maandag 28 december 2015

Cyclisch aandeel

Cyclisch aandeel


Een zogenaamd cyclisch aandeel is een aandeel in een vennootschap dat qua koersontwikkeling ongeveer dezelfde beweging maakt als een conjunctuurcyclus.

Het is daarbij niet gezegd dat deze koerscyclus volledig gelijk valt met de conjunctuurcyclus. Enige voor- of achterlopen is zeker niet ongebruikelijk.

Naast het cyclisch aandeel kennen we ook het niet-cyclisch aandeel dat juist volledig uit de pas loopt.

Vertalingen cyclisch aandeel

Engels: Cylical share