dinsdag 22 december 2015

Preferent winstdelend aandeel

Preferent winstdelend aandeel


Een Preferent winstdelend aandeel is een preferent aandeel dat recht geeft op een deel van de overwinst alsmede op een deel van het normale dividend.

De verhouding waarin dit geregeld kan worden ten opzichte van de andere aandeelhouders is in de statuten vastgelegd.

In het algemeen is het deel van de overwinst vrij gering.

Vertalingen Preferent winstdelend aandeel

Engels: profit sharing preference share