maandag 28 december 2015

Aanbiedende bank

Aanbiedende bank


Onder een aanbiedende bank verstaan we een incasserende bank die ook het incasseren bij de betrokkene verricht.

En als we het dan over incasseren hebben dan praten we over het daadwerkelijk aanbieden van financiële documenten en handelsdocumenten

Vertalingen Aanbiedende bank

Engels: presenting bank