maandag 18 januari 2016

afschrijving op basis van de progressieve methode

afschrijving op basis van de progressieve methodeOnder het begrip afschrijving op basis van de progressieve methode verstaan we een methode van afschrijving die rekening houdt met de bespaarde rente over de al eerder plaatsgevonden aflossingen en/of met de eerder ontvangen rente over de afschrijvingen die inmiddels weer belegd zijn.

Vertaling afschrijving op basis van de progressieve methode

Engels: depreciation, growing balance method