vrijdag 22 januari 2016

hypotheekakte

hypotheekakte


Onder de hypotheekakte verstaan we de akte waarin de overeenkomst wordt vastgelegd waarin de eigenaar van een onroerende zaak (de zogenaamde hypotheekgever) het zakelijk recht van hypotheek verleent aan de anderepartij die de hypotheeknemer wordt genoemd.

Een dergelijke hypotheekakte moet door een notaris worden opgemaakt.

Vertalingen van hypotheekakte

Engels: Mortgage deed