zaterdag 16 januari 2016

Intrinsieke waarde per aandeel

Intrinsieke waarde per aandeel


De intrinsieke waarde per aandeel is de verhouding tussen het eigen vermogen van een onderneming en het aantal uitstaande aandelen.

Theoretische waarde van een aandeel, gebaseerd op de waarde van de bezittingen van een onderneming minus de schulden.

In feite geeft dit getal aan wat een aandeel "waard" is.

In de praktijk zien we, dat de beurskoers meestal fors afwijkt van deze intrinsieke waarde.

Voor een deel wordt dit veroorzaakt doordat men ervan uitgaat dat bij eventuele liquidatie van het bedrijf niet de gehele vermogenswaarde gerealiseerd zal kunnen worden. Voor een ander deel is het omdat het aandeel of de sector op dat moment in de mode is of juist niet. Deze waardering komt dus gewoon puur uit niet-rationeel sentiment.

Een andere term voor de intrinsieke waarde is de boekwaarde per aandeel of de innerlijke waarde