zondag 17 januari 2016

algemene rekenkamer

algemene rekenkamerDe in Den Haag gevestigde algemene rekenkamer is een college van Staat dat toezicht moet uitoefenen op de Nederlandse Staat en op de besteding van de overheidsgelden door de verschillende overheden.

Ook controleert de algemene rekenkamer de instellingen en een aantal zelfstandige bestuursorganen die voor de overheid wettelijke taken vervullen.

De algemene rekenkamer bestaat uit 3 gewone en 3 plaatsvervangende leden, ondersteund door een fors aantal ambtenaren. De leden worden voorgedragen door de tweede kamer en benoemd door de regering.