donderdag 21 januari 2016

alternatief aanwendbare middelen

alternatief aanwendbare middelenOnder alternatief aanwendbare middelen verstaan we de middelen die kunnen worden gebruikt om uiteenlopende behoeften te bevredigen of anders gezegd de middelen (zoals bijvoorbeeld productiefactoren en kapitaal ) die voor meer dan een bestemming gebruikt kunnen worden.

Een eenheid arbeid kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de productie van auto's of motorfietsen.

Eenmaal ingezet voor de productie van motorfietsen kan deze zelfde eenheid arbeid niet op datzelfde moment worden gebruikt bij de productie van auto's.

Er moet dus altijd een keuze worden gemaakt waar deze eenheid arbeid het beste ingezet kan gaan worden.