donderdag 7 januari 2016

Onderhandse akte

Onderhandse akte


Een onderhandse akte is een akte die opgemaakt is zonder tussenkomst van een daartoe bevoegd openbaar ambtenaar zoals bijvoorbeeld de notaris.

Vertalingen van Onderhandse akte

Engels: Private instrument