dinsdag 5 januari 2016

onmiddellijk aandeelhouder

onmiddellijk aandeelhouder


we spreken van een onmiddellijke aandeelhouder als deze de aandelen in de vennootschap direct bezit, dus niet via andere vennootschappen en vergelijkbare constructies.