zaterdag 9 januari 2016

Accusatoir proces

Accusatoir proces


Een accusatoir proces is een vorm van een strafproces. Het is een strafproces waarbij de aanklager en de aangeklaagde gelijkwaardige partijen zijn.

Op een rechtszitting is het is het Nederlandse recht volledig accusatoir. Daarbuiten, bijvoorbeeld in de onderzoeksfase behoeft dit niet het geval te zijn