zondag 17 januari 2016

Afkondiging

Afkondiging


Een Afkondiging is een vorm van openbare bekendmaking, iets wat voor sommige feiten juridisch verplicht gesteld is.

Zo dient een huwelijk openbaar bekend gemaakt te worden aan de gevel van het gemeentehuis van de woonplaats of woonplaatsen van degenen die in het huwelijk wensen te treden.

Voor nieuwe wetten en algemene maatregelen van bestuur geldt dat hiervoor een afkondiging nodig is door plaatsing in de Staatscourant.