zondag 17 januari 2016

akte

Akte


Een akte is in zijn algemeenheid een document dat bedoeld is om als bewijs dienst te doen indien er een kwestie betwist wordt waarbij de akte betrokken is. Denk aan een eigendomsgeschil.

We kennen de onderhandse akte en de authentieke akte, waarbij de laatste alleen geldig is indien deze is opgemaakt ten overstaan van een bevoegde ambtenaar zoals bijvoorbeeld een notaris.