zondag 28 februari 2016

afrekening met gecompenseerde valuta

afrekening met gecompenseerde valuta


Het crediteren en debiteren van valutatransacties met dezelfde valutadatum wordt afrekening met gecompenseerde valuta genoemd.

Onder de valutering vreemde valuta verstaan we normaal gesproken het toekennen van de datum waarop de in verband met de aan of verkoop van vreemde valuta voorkomende mutaties op de desbetreffende rekeningen worden geboekt;

De datum van boeken ligt op de tweede werkdag na de dag van afsluiting van de transactie.


Vertalingen afrekening met gecompenseerde valuta

Engels: Settlement with compensated value dates