woensdag 24 februari 2016

afgebogen betaalstroom

afgebogen betaalstroomAfgebogen betaalstroom is een term uit de tijd dat postgiro en banken gescheiden betalingssystemen bezaten die door de bankgirocentrale werden samengebracht.

De zogenaamde afgebogen betaalstroom waren de betalingen die bij de Bankgirocentrale BV binnenkwamen ten gunste van een postgirorekening waarvoor vooraf door de begunstige toestemming was gegeven om de betalingen bij te schrijven op diens bankrekening in plaats van op diens postgirorekening.


Vertaling afgebogen betaalstroom


Engels: Deflected flow of payments