dinsdag 23 februari 2016

afbouwrisicoverzekering

afbouwrisicoverzekeringafbouwrisicoverzekering


Onder een afbouwrisicoverzekering verstaan we een bepaald type verzekering die het risico dekt dat een aannemer van een bouwproject door financiele moeilijkheden niet meer in staat is het project af te ronden.

In dat geval zal er een andere aannemer gezocht moeten worden om de bouw te voltooien.

Veelal zal deze nieuwe aannemer een hogere aanneemsom bedingen.

Een afbouwrisicoverzekering geeft dan dekking tegen die extra kosten die voor die nieuwe aannemer moeten worden gemaakt.

Vertalingen afbouwrisicoverzekering

Engels: Insurance against risk of non-completion