woensdag 9 maart 2016

automatische verwisseling

automatische verwisselingOnder automatische verwisseling verstaan we de verwisseling van stockdividend en de bonussen van een bepaalde vennootschap, die een depotcliënt bezit in zoveel mogelijk aandelen in die onderneming zonder dat er vooraf bericht aan de betrokken cliënt wordt gezonden of dat deze om advies wordt gevraagd.

Een restant van minder dan de helft stockdividenden of bonussen dat benodigd is voor het verkrijgen van een nieuw aandeel wordt verkocht.

Bij een restant van de helft of meer worden zoveel stockdividenden of bonussen bijgekocht dat een omwisseling in een nieuw aandeel mogelijk is.

Automatische verwisseling vindt plaats ingevolge een van tevoren gegeven standaardinstructie voor alle toekomstige stockdividenden en bonussen door een depotcliënt.

Een groot aantal banken hanteren de automatische verwisseling.