woensdag 9 maart 2016

AWBZ

AWBZDe AWBZ is de veel gebruikte afkorting van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: Dit is een regeling voor de vergoeding van niet- verzekerbare ziekten. De AWBZ is in de loop van het bestaan ervan nogal eens misbruikt om onbedoelde zaken in onder te brengen wat vooral tot gevolg heeft gehad ,dat de kosten van deze regeling de pan uit gerezen zijn. De regeling staat in de politiek dan ook permanent onder druk.