dinsdag 1 maart 2016

Bewijs van deelgerechtigdheid

Bewijs van deelgerechtigdheid


Onder een bewijs van deelgerechtigdheid ofwel een action de jouissance verstaan we een recht dat wordt toegekend aan een aandeelhouder bij wie zijn aandeel, ofwel zijn deelname aan het maatschappelijk kapitaal volledig is terugbetaald.

Een bewijs van deelgerechtigdheid geeft recht op een deel van de overwinst en in bepaalde gevallen ook een recht op een deel van het liquidatiesaldo

Vertalingen van bewijs van deelgerechtigdheid

Engels:  profit-sharing certificate