maandag 2 mei 2016

algemene overeenkomst inzake tarieven en handel

algemene overeenkomst inzake tarieven en handelDe algemene overeenkomst inzake tarieven en handel wordt meestal aangeduid met de afkorting GATT.

De GATT is opgericht in 1947. Het is een organisatie die de geleidelijke vermindering van invoerrechten en andere belemmeringen in het internationale handels verkeer nastreeft. Een manier waarop de GATT dit stimuleert is ondermeer door het organiseren van conferenties.

Op deze conferenties tracht men dan tot wederzijdse concessies te komen. Deze concessies zijn meestal op het gebied van tarieven. De afspraken gelden dan voor alle deelnemers. Hiertoe is een meestbegunstigsteregel opgenomen. Er zijn op deze regel uitzonderingen voor vrijhandelszones en douaneunies terwijl voor ontwikkelingslanden speciale tarieven gelden.

Bekende voorbeelden van resultaten van GATT zijn de Kennedyronde en de Tokioronde.

Vertalingen van algemene overeenkomst inzake tarieven en handel

Engels: General agreement on tariffs and trade