zaterdag 21 mei 2016

algemeen beursindexcijfer

algemeen beursindexcijfer


Het zogenaamde algemeen beursindexcijfer was een voorloper van de moderne indices die de gang van zaken op de beurs weergeven.

Het algemeen beursindexcijfer was opgebouwd uit de prijzen van 54 fondsen, waarvan 5 internationals, 27 afkomstig uit de industrie, 4 uit de scheepvaart, 5 uit het bank en verzekeringswezen en 13 uit de wereld van de handel.

Het voornaamste doel was om een snel inzicht te krijgen of de beurs hoger of lager stond dan de dag ervoor.