woensdag 27 juli 2016

Amsterdams Interprofessioneel Marktsysteem

Amsterdams Interprofessioneel MarktsysteemOnder het Amsterdams interprofessioneel marktsysteem meestal aangeduid met de wat simpeler afkorting AIM verstaan we een op de Amsterdamse Effecten beurs bestaand systeem, waarmee institutionele beleggers zelf hun effectentransacties (die wel een bepaalde minimumomvang dienen te hebben) met banken of commissionairs in effecten kunnen afsluiten.

Hierbij werd dan geen provisie in rekening gebracht, maar de banken en/ of commissionairs verdienen hun inkomsten met een bepaalde marge tussen de bied- en laatkoers van de verhandelde effecten.