woensdag 27 juli 2016

apportionment key

apportionment keyRegeling uit de tijd van de Bankgirocentrale. De apportionment key was een door de houder van een bankrekening getroffen regeling om de binnenkomende gelden automatisch door de Bankgirocentrale BV te laten verdelen over meerdere rekeningen bij verschillende banken.