vrijdag 29 juli 2016

A formulier

A formulierEen A-formulier was een formulier waarmee in het kader van het deviezentoezicht de betalingen naar het buitenland die een bepaald bedrag in guldens of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta te boven gingen aan De Nederlandsche Bank NV moesten worden gemeld. Dit formulier diende volledig ingevuld en ondertekend door de opdrachtgever van de betalingen bij zijn bank te worden aangeleverd.