zondag 31 juli 2016

Adviesgroep betalingsverkeer

Adviesgroep betalingsverkeerDe Adviesgroep betalingsverkeer, die ook wel afgekort en wordt aangeduid met ABV , is een adviesgroep die als voornaamste taak heeft om het beleidsvoorbereidend overleg ten behoeve van de Raad voor het Betalingsverkeer voor te bereiden.

De adviesgroep betalingsverkeer is belast met beheerstaken en bestuurlijk toezicht voor zover dit door de Raad aan haar is gedelegeerd.

De adviesgroep betalingsverkeer functioneert daarnaast ook als Raad van Advies.

Vertalingen van adviesgroep betalingsverkeer

Engels: Payment System Advisory Group