vrijdag 29 juli 2016

Afschrijvingskosten

AfschrijvingskostenDe afschrijvingskosten zijn het deel van de afschrijving dat ten laste wordt gebracht van het resultaat van een bedrijf over een bepaald jaar.