vrijdag 29 juli 2016

algemene kosten

algemene kostenDe zogenaamde algemene kosten zijn de kosten die een bedrijf maakt bij de normale bedrijfsuitoefening en die niet aan een specifieke afdeling of andere kostenpost zijn toe te rekenen.