vrijdag 29 juli 2016

algemene uitkering

algemene uitkeringEen algemene uitkering wordt verstrekt aan gemeenten uit het gemeentefonds. De bestemming van deze algemene uitkering is nergens door de centrale overheid vastgelegd.

Er zijn verschillende factoren die de verdeelsleutel van de uitkeringen uit het gemeentefonds bepalen, zoals bijvoorbeeld het aantal inwoners van een gemeente.