vrijdag 29 juli 2016

Algemene Voorschriften van De Nederlandsche Bank NV

Algemene Voorschriften van De Nederlandsche Bank NVOnder de Algemene Voorschriften van De Nederlandsche Bank NV verstaan we de voorschriften die De Nederlandsche Bank NV (DNB) kan uitvaardigen omdat de DNB ook een taak heeft als toezichthouder op sociale en economische zaken.

De DNB kan dit doen als het onderlinge overleg van de bank en de representatieve organisaties uit het kredietwezen niet tot overeenstemming kunnen komen.

Deze algemene voorschriften van De Nederlandsche Bank NV moeten goedgekeurd worden door de ministers van Economische Zaken en Financiën.

De algemene voorschriften moeten binnen twee maanden bij wet worden bekrachtigd.