woensdag 27 juli 2016

arbeidsaanbod

arbeidsaanbodHet arbeidsaanbod is de beroepsbevolking, uitgedrukt in arbeidsjaren.

Factoren die van invloed zijn op het arbeidsaanbod zijn ondermeer:

De omvang van de bevolking;

De leeftijdsopbouw van de bevolking (kinderen en 65-plussers werken niet);

De deelname aan onderwijs (en sluit dit onderwijs wel aan op de arbeidsmarkt);

De participatiegraad.

De mogelijkheid/ wenselijkheid van deeltijdarbeid. (Als men meer in deeltijd wil gaan werken neemt het arbeidsaanbod af.)