woensdag 27 juli 2016

arbeidsdeling

arbeidsdelingOnder arbeidsdeling of arbeidsverdeling verstaan we het onderverdelen van de arbeidshandelingen in een productieproces in aparte deelhandelingen, waardoor de arbeidsproductiviteit wordt vergroot.

Een bekend voorbeeld is de zogenaamde lopende band, waarbij arbeiders steeds dezelfde handeling uitvoeren en het product in bepaald tempo aan hen voorbij gaat.

Deze specialisatie stelt hen in staat zich op dat onderdeel te bekwamen, waardoor hij een grotere productiviteit vertoont. Het resultaat is dat binnen een gegeven tijdsduur veel meer geproduceerd kan worden dan zonder arbeidsverdeling het geval zou zijn.

Ook tussen landen kan arbeidsverdeling plaats vinden.

De theorie van de arbeidsdeling is afkomsting van de 18e-eeuwse Britse econoom Adam Smith.