vrijdag 6 september 2013

Aanschaffingswaarde

AanschaffingswaardeOnder de aanschaffingswaarde, die ook wel de historische waarde wordt genoemd, is de prijs die we in het verleden op het moment van de aanschaf voor iets hebben betaald.

We houden dus bij het berekenen van de aanschaffingswaarde geen rekening met afschrijvingen en dergelijke na het moment van aankopen.

Indien er sprake van is, dat de vervaardiging in het eigen bedrijf heeft plaatsgevonden, dan kijken we naar de kostprijs voor het bedrijf die gold op dat moment.

Vertalingen aanschaffingswaarde


Engels: Costprice / acquisition value
Duits:   Anschaffungskosten
Frans: Valeur d'acquisition