maandag 21 december 2015

prijs

prijs


De prijs is de tegenwaarde in geld die voor een product of dienst betaald moet worden. Soms is er sprake van een vorm van verrekening maar dan nog dient deze prijs als referentie voor de te verrichten tegenprestatie.