woensdag 12 maart 2014

Achtergestelde obligatie

Achtergestelde obligatieEen Achtergestelde obligatie is een obligatie die pas na de normale obligaties en andere vorderingen wordt afgelost bij liquidatie van een onderneming

Eerst dienen alle andere crediteuren hun vordering volledig ontvangen te hebben voordat tot enige aflossing van de achtergestelde obligatie overgegaan kan worden.