woensdag 20 januari 2016

Aflossing

AflossingOnder het begrip aflossing verstaan we de gebeurtenis van het terugbetalen van (een deel van) een lening of een obligatie.

In uitspraken als "...de aflossing van deze obligatie vindt volgend jaar september plaats"