maandag 24 maart 2014

Arbitrage sur place

Arbitrage sur placeOnderarbitrage sur place verstaan we een vorm van arbitrage waarbij geprofiteerd wordt van prijsverschillen die zich voor dezelfde onderliggende waarde soms op dezelfde beurs voordoen.

Dit komt bijvoorbeeld voor als er bij deze onderliggende waarde derivaten worden gebruikt. In tegenstelling tot speculatie vervult arbitrage een regulerende rol op de markten.