vrijdag 4 april 2014

aanzuigeffect

aanzuigeffectOnder het aanzuigeffect verstaan we het effect dat verbetering van de werkgelegenheid heeft op het aanbod van arbeid.

De oorzaak van dit aanzuigeffect is meer mensen een baan gaan zoeken omdat de kans om een betaalde baan te vinden groter is geworden.

En dat geldt ook voor mensen die dat anders niet zouden doen omdat ze hun kans om te slagen op de arbeidsmarkt als veel te gering inschatten.