woensdag 9 april 2014

arbeidstekort

arbeidstekortWe spreken van een arbeidstekort als er een tekort aan werknemers is om vacatures te vervullen. Een arbeidstekort kan meerdere oorzaken hebben maar de twee voornaamste zijn:

1. Algemeen tekort ten gevolge van een hoogconjuntuur
2. Tekort aan bepaalde beroepen


De gevolgen van een arbeidstekort kunnen ondermeer zijn:
1. het ontstaan van een loon-prijsspiraal. De gestegen lonen worden doorberekend in de prijzen door de producenten. Dit leidt tot looneisen omdat de prijsindices omhoog gaan waarop de meeste lonen zijn gebaseerd. En dus stijgen de lonen opnieuw waarmee de cyclus compleet is.
2. verlies van afzetmarkten. De gestegen kosten van de producten kunnen deze onaantrekkelijk maken voor het buitenland die dan andere markten gaan zoeken in landen waar arbeid goedkoper is. We spreken in dat verband wel van een verslechterende concurrentiepositie

Bij de bestrijding van een arbeidstekort dienen we naar de termijn te kijken waarop we het bestrijden willen.

Voor de lange duur kijkt men meestal naar:
-Verbetering kinderopvang waardoor meer mensen aan een deeltijdbaan of zelfs voltijdbaan gaan denken
- Immigratie van buiten Europa. Er komen dan in potentie meer arbeiders beschikbaar maar niet altijd sluit vraag en aanbod hier aan.
- Flexibele pensionering. Mensen mogen in dat geval langer doorwerken. In de praktijk vaak problematisch omdat oudere werknemers nauwelijks meer aan de bak komen.
- Innnovatie. Door het inzetten van moderne technieken kan meer middels mechanisering en automatisering gedaan worden waardoor minder mensen nodig zijn.

Kijken we naar de korte termijn dan zijn bekende maatregelen:
- Overwerken. De arbeidstijd gaat daarmee omhoog
- Verlaging van de overheidsbestedingen waardoor de overheid minder mensen nodig heeft en er meer beschikbaar komen voor het bedrijfsleven.
- Vermindering van de koopkracht door belastingverhoging. Door de verminderende afzet die dit tot gevolg heeft zijn er minder mensen nodig.
- Immigratie binnen EU. Inzetten van bijvoorbeeld tijdelijke krachten uit Oost Europa