zaterdag 6 september 2014

Aanvangsrendement

AanvangsrendementHet aanvangsrendement is het rendement dat een belegger denkt te gaan behalen op het moment dat hij een positie in een fonds opent.

Zeker als er veel van het fonds wordt verwacht mag dit aanvangsrendement aanmerkelijk lager zijn dan het rendement op andere beleggingen.

Het aanvangsrendement mag vooral bij specifieke groeiaandelen in een nog niet uitgegroeide markt zoals technologiefondsen met nog erg veel onbekende factoren vaak ver onder de kapitaalmarktrente liggen. De belegger gaat ervan uit dat hij dit lage rendement terugverdient als het aandeel eenmaal door het grote publiek ontdekt is.