zondag 7 september 2014

abstracte bankgarantie

Abstracte bankgarantieEen abstracte bankgarantie is een overeenkomst met een bank om voor rekening van de klant van bank die deze heeft aangevraagd, aan de begunstigde partij een betaling te doen op de eerste mededeling van die begunstigde dat de klant van de bank een wanprestatie heeft gepleegd. De bank kan hier geen verweer tegen opwerpen en is wettelijk verplicht tot uitbetaling over te gaan.

Alleen fraude of een aantoonbaar bedrog dat is gepleegd door zowel de begunstigde of door de klant van de bank ontslaat de bank van de aangegane verplichtingen.

Een abstracte bankgarantie wordt ook wel een onafhankelijke bankgarantie genoemd,

Vertalingen abstracte bankgarantie

Engels:  independent bank guarantee