woensdag 17 september 2014

anti verwateringsclausule

anti verwateringsclausuleEen anti verwateringsclausule is een bepaling bij de uitgifte van ondermeer warrants dat uitoefening van de warrants niet mag leiden tot meer winstdelende aandelen , omdat dit ten koste zou gaan van de aandeelhouders van de huidige aandelen.

Een andere betekenis vinden we in de voorwaarden van een converteerbare obligatie waarbij de conversiekoers zal worden aangepast als de vennootschap gedurende de looptijd van de converteerbare obligatie tot uitgifte van nieuwe aandelen of tot splitsing van de aandelen besluit.

Vertalingen van anti-verwateringsclausule

Engels: anti-dilution clause